Ergonomi | Ergolain.se

Ergonomi

Ergonomi är en viktig och nödvändig del i vårt dagliga arbetsliv. Här är de viktigaste delarna i en ergonomisk arbetsmiljö: 1. Rum 2. Möbler och arbetsplats 3. Belysning 4. Ljud 5. Social ergonomi. Varje aspekt är mycket viktig. Låt oss diskutera de mest aktuella lite närmare.

Social ergonomi

Social ergonomi omfattar:

 • Skapande av trevlig stämning på arbetsplatsen.
 • Korrekt arrangemang av funktionella områden, möbler och utrustning på arbetsplatsen.
 • Förberedelse av lämpliga förutsättningar för arbets- och vilolägen.
 • Dämpning av buller orsakat av arbetsutrustning och andra personer.
 • Säkerställande av friskluftflöde på arbetsstället.
 • Frånvaro av stress orsakad av beslutsfattande, för stora mängder information, ansvar och känslomässig spänning.
 • Tillfredsställelse med arbetet.
 • Andra skäl som påverkar prestanda hos en kontorsarbetare.

Våra specialister vet hur man skapar en harmonisk och attraktiv arbetsmiljö samt hur man effektivt förbättrar den befintliga miljön. Vi är redo att hjälpa dig.

Rymdplanering

 • Kontorsutrymmen hyrs ofta, därför är det viktigt att anpassa sig till byggnadens arkitektur, konstruktion, kortsiktiga investeringsplaner och företagets arbetsprinciper vid planering av en lämplig arbetsmiljö.
 • Det finns inget utrymme som passar för olika omfattande administrativa verksamheter.
 • Det är viktigt att tydligt veta vilket slags (öppet, slutet eller kombinerat) kontor som behövs för en viss verksamhet (se diagrammet).
 • Korrekt arrangemang av möbler är oskiljaktigt från den ergonomiska arbetsmiljön.
 • Ergolains experter rekommenderar: rekommenderat utrymme per arbetsplats är 6 m2.
KONTAKTA OSS